όροι χρήσης
  • όροι χρήσης

Ο ιστότοπος magostours.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το magostours.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), επικοινωνείτε με το magostours.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του magostours.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο magostours.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου magostours.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με τον ιστότοπο και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων του, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Magos tours™.

Άδεια χρήσης και πρόσβαση στον ιστότοπο

Το Magos tours™ παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου magostours.gr, για την επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες του magostours.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερσύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα magostours.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερσύνδεσμος δεν περιγράφει το Magos tours™, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το Magos tours™.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του ιστότοπου

Ο ιστότοπος magostours.gr παρέχεται από το Magos tours™ «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ». Το magostours.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Το Magos tours™ δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος magostours.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το magostours.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.

Το Magos tours™ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Κρατήσεις

Πριν την ολοκλήρωση κάθε κράτησης ή συναλλαγής μέσω του συστήματος κρατήσεων της εταιρίας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται και αναγράφονται σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται, καθώς και τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης. Αν δεν αποδεχθείτε τους ανωτέρω όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να προβείτε σε συναλλαγές σε σχέση με προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Προϊόντα & υπηρεσίες

Ως «προϊόντα» και/ή «υπηρεσίες» νοούνται τα πακέτα οργανωμένων εκδρομών, οργανωμένα ταξίδια, ξενοδοχεία, εισιτήρια και οι λοιπές ταξιδιωτικές παροχές της Εταιρίας. Όλες οι πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και οι περιλαμβανόμενες στην ιστοσελίδα διαφημίσεις, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Οι διαφημιστικές προσφορές και τιμές ισχύουν για περιορισμένο ή καθορισμένο χρόνο. Οι τιμές, καθώς και οι διαφημιστικές προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Συναλλαγές & on line πληρωμή

Η Εταιρία σας προσφέρει μέσω της τράπεζας Eurobank μία σύγχρονη, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη υπηρεσία online πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται μέσω σχετικής υπηρεσίας της EFG Eurobank με το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, και του ονόματός σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους μέσω διαδικτύου προς τον δικτυακό τόπο της EFG Eurobank. Η Εταιρία δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας (αριθμός πιστωτικής κάρτας και λοιπά στοιχεία).

Δικαίωμα αλλαγών

Το Magos tours™ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπο magostours.gr, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος νόμος - διαφωνίες

Οι επισκέπτες του ιστότοπου magostours.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου magostours.gr, και κατά συνέπεια του Magos tours™. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του ιστότοπου magostours.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.