Η Κάλυμνος ζωντανά
  • η Κάλυμνος
  • Η Κάλυμνος ζωντανά

web-camera

camera-screenshot-icon VLC firefox Για την μετάδοση του σήματος σε πραγματικό χρόνο θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε mozilla firefox και VLC media player.

Δείτε το λιμάνι της Καλύμνου την Πόθια μέσα από την network camera του magos tours...